För leverantörer

Leverantörsfakturor

OBS! Från och med 1:a juni 2018 avvecklar vi hantering av leverantörsfakturor i pappersform och i möjligaste mån även PDF-fakturor till förmån för elektroniska fakturor. 

E-faktura

Om ni använder lnExchange som operatör - Lägg till Mini Entreprenad i Skåne AB
GLN 7365567805998
som mottagare av faktura.

Om ni har annan leverantör – kontakta er leverantör för att beställa routing/koppling. Har ni inget avtal med en leverantör erbjuder vi en möjlighet att använda en kostnadsfri webblösning via lnExchange Web för att kunna skicka e-faktura. Använder ni ett program från Visma SPCS har ni redan idag möjlighet att skicka E-fakturor genom tjänsten Visma AutoInvoice, som är en integrerad fakturalösning i ekonomiprogrammet.

Vanlig post

Mini Entreprenad AB
Brösarpsvägen 19
275 72 Lövestad
Org.nr. 556780-5998

Fakturan skall innehålla följande

 1. Vårt projektnummer , Vår beställares namn
 2. Faktura nummer
 3. Faktura datum
 4. Fakturabelopp
 5. Vårt VAT nr: SE556780599801
 6. Ert bankgiro/plusgiro
 7. Ert momsregistreringsnummer och F-skattebevis
 8. Ert företags namn och adress
 9. Omvänd skattskyldighet för byggtjänster tillämpas alltid om ni utfört tjänst oavsett om det är med eller utan maskin.
 10. Hyr ni ut maskin eller säljer en vara till oss, gäller inte omvänd skattskyldighet.
 11. Ev. underlag skickas som bilaga till fakturan

Fakturor som inte innehåller ovan nämnda uppgifter, kommer vi att returnera för åtgärd med ny betalningsperiod. Vi godtar varken betalningspåminnelser eller dröjsmålsränta då fakturan inte är korrekt utställd.

Vi tillämpar enligt branschpraxis betalningsvillkoren ankomstdag + 30 dagar netto. Faktureringsavgift accepterar vi inte.

För ev. frågor rörande fakturahanteringen, vänligen kontakta i första hand er kontaktperson alternativt skicka ett mail till ekonomi@miniab.se.